Турнирни правила

 

Тези правила важат за турнирите в Сварка БГ.

Общи условия

 1. Всички турнири ще започват точно в началния час, посочен на турнирното табло. Сварка БГ си запазва правото да отлага или отменя турнири без предизвестие.

 2. Важната информация за всеки турнир, включително структура на залаганията, продължителността на игрите и информация за почивките, можете да откриете, като натиснете бутона "Информация за турнира" на турнирното табло. Сварка БГ си запазва правото да променя параметрите на всеки турнир по всяко време и без предизвестие.

 • Местата се разпределят на случаен принцип. Не се допуска сменяне на мястото.

 • За да започне играта, бутонът ще бъде поставен в Място 1.

 • При турнирите е разрешен три вида залог: обикновен, тъмно и светло.

А. Обикновен залог

Фиксиран вход, който се сменя на определено време от компютъра, в зависимост от участниците в турнира.

Б. Залог на тъмно

преди да си види картите, първият играч вляво от раздаващия има право да заложи определена сума на тъмно; всеки следващ вляво от него има право да притъмнява, което значи двойно или тройно или четворно залагане на всеки следващ играч;

В. Залог на светло

залагане, при което един или повече играчи са останали с малко пари и не могат да влезат да играят на масата.

 • Наградите ще се присъждат както е посочено в турнирното табло.

 • За да можете да участвате в турнир с материални награди е нужно да захраните вашата сметка с определената сума за участие. Играчите с недостатъчно средства по сметката си ще бъдат елиминирани от турнира. Сметката се зарежда със SMS.

 • Отписване: Повечето турнири разрешават отписване до няколко минути преди началото на турнира. Точното време, в което приключва възможността за отписване, е посочено в турнирната информация за всеки турнир и може да се различава при различните турнири. Играчите, които спечелят мястото си през сателит, могат да се отпишат ако е позволено в съответния турнир. В заманя на мястото си обаче те ще получат турнирни пари (T-Пари), пари за събития (W-Пари) или входен билет. T-Парите и W-Парите са кредити, които могат да се използват за закупуване на входа за други турнири на Сварка БГ. За повече информация за Т-Парите и W-Парите, натиснете тук.

 • Обърнете внимание: Времето за регистрация и отписване може да е различно при различните типове турнири. Не всички турнири предлагат възможността за отписване - подобни турнири обикновено ще бъдат обозначени към момента на регистрация. Вижте турнирното табло и прозореца с информация за турнира за точните детайли около регистрацията за всеки турнир. Сварка БГ си запазва правото да променя времето за регистрация и отписване без предизвестие.

Елиминации

 1. Турнирът приключва, когато един играч събере всички чипове в турнира.

 2. При някой видове турнири, когато всички играчи получат еднаква награда, например, ако даден турнир присъжда шест еднакви награди, и няма ранглиста, турнирът може да приключи, когато останат шестима играча. .

 3. Сварка БГ използва правилото за придвижване на бутона напред за своите турнири само за определяне на началното раздаване в турнира.

 4. В останалите случаи бутонът остава при играча, който е спечелил предната игра.

 5. В края на всяка ръка бутонът се мести по посока на часовниковата стрелка и отива при играча, който е спечелил раздаването.

 6. С елиминирането на играчите от турнира, софтуерът ще "разваля" масите, за да запълни наличните празни места. Разпределянето на играчите на новите маси ще се извършва на случаен принцип. Понякога софтуерът ще балансира масите, за да се осигури еднакъв (или възможно най-близък до еднакъв) брой играчи на всички маси. Когато бъдат елиминирани достатъчно играчи, всички оцелели играчи ще бъдат преместени на "финалната маса".

Почивки

 1. Графикът на почивките за даден турнир може да бъде намерен в прозореца с информация за съответния турнир, който можете да отворите от турнирното табло. Съветваме играчите да се запознаят с графика на почивките за всеки турнир, който желаят да играят, тъй като продължителността и началото на почивките може да се различават при различните турнири. Сварка БГ предлага два варианта за почивките:

  1. Турнирите със синхронизирани почивки ще излизат в почивка 55 минути след всеки кръгъл час. Например, ако даден турнир започва в 07:25, почивките в него ще започват от 07:55, 08:55, 09:55 и така през един час до края на турнира.

Този тип турнири са обозначени, като в турнирното табло, в прозореца с турнирна информация и понякога в съобщението в турнирното табло това е опоменато.

  1. Другите турнири ще излизат в почивка на всеки кръгъл час от началото на турнира. Например, ако даден турнир започва в 07:25, първата почивка ще започне в 08:25.

При всички случаи турнирите ще изчакат приключването на ръцете на всички маси, преди да започне почивката. Това означава, че на някои маси почивката ще продължи малко по-дълго, отколкото на други.

 

Прекъсване на връзката и отсъствие

 • С участието си в турнир всеки играч приема риска от прекъсване на връзката с интеренет, дължащо се на проблеми с връзката между неговия компютър и сървъра, бавна връзка, забиване или други проблем с компютъра на играча или с интернет връзката.

  • Сварка БГ не носи отговорност за прекъсване връзката на някой играчи, освен в случай на проблем със сървъра.

  • Въпреки че всеки играч е отговорен за връзката си с интернет, Сварка БГ се старае да защити играчите, когато връзката им прекъсне във финалните фази на турнир с истински пари, като им дава допълнително време, за да се свържат. Правилата за активирането на допълнителното време при прекъсване на връзката са описани тук.

  • Ако даден играч не играе навреме, независимо дали е свързан или не, счита се, че се е отказал и пропуска раздаването.

  • Ако даден играч не е свързан преди началото на ръка, той ще получи карти и ще даде вход за играта. Няма правило срещу възможността някой играч да реши да отсъства - в подобен случай той ще продължи да прави залози и да получава карти. Двама или повече играчи нямат право да се уговорят да отсъстват едновременно, независимо дали са на еднакви маси или не.

Чат

Това правило цели да допълни, правилата на залата, а не да ги замести. В тях ще намерите повече информация за приемлив и неприемлив чат.

 1. Играчите, без значение дали са в ръката или не, нямат право да обсъждат ръцете, докато действието не приключи. Играчите са длъжни да пазят останалите играчи в турнира по всяко време. Обсъждането на раздадените карти и вероятностите за ръцете не е разрешено. За обсъждането на ръка по време на игра може да бъде наложено наказание. 

Неетична игра

 1. Сварката е индивидуална, а не отборна игра. Всяко действие или чат, целящо да помогне на друг играч, е неетично и е забранено.


 

Проблеми със сървъра

 1. В случай на проблем със сървъра, текущите ръце ще бъдат отменени. Сумата на всеки играч ще бъде върната до размера, който е бил към началото на ръката. При определени обстоятелства, когато даден турнир трябва да бъде отменен поради проблем или друга причина, играчите ще бъдат компенсирани според политиката на Сварка БГ за отменяне на турнири.

В случай на спорове, решението на ръководството на Сварка БГ ще бъде окончателно.