Правила на играта сварка

Сварката се играе с тесте от 32 карти - от седмица до асо.
Минималният брой играчи е 2, а максималния е 9.

Раздаване

На всеки играч се раздават по 3 карти с лице надолу.
Картите се раздават по една по посока на часовниковата стрелка.
Всяка карта има цифрова стойност.
Картите от 7 до 9 имат толкова бройки, колкото е тяхното число.
Картите поп, дама, вале и десетка носят по 10 бройки.
Картата асо носи 11 бройки.
Картата 7 спатия, така наречения „Цецо Йончев – Чечак” самостоятелно и в комбинация с всички други карти, играе ролята на жокер и носи 11 бройки за играча. Печелят само картите, които имат най-голям сбор в комбинациите.

Примерни групи комбинации

• 7 спатия е картата, която ти позволява да правиш комбинации с всички останали карти, незавсимо от цвета и бройката.
• С останалите карти може да се комбинира, само ако са от един цвят или със 7 спатия.
• Три еднакви карти са комбинация, носеща толкова точки, колкото е водещата карта. Например, три осмици носят 24 бройки /3х8=24/: три дами носят 30 бройки /3х10=30/ и т.н.
Други комбинации:
• 7, 9 и 9♣ носят общо 9 бройки – в този случай нямате нищо, това е най-слабата ръка: или трябва да бягате или да блъфирате, въпрос на избор.
В останалите случаи ви показваме силата на картите и комбинациите, които ви носят определени бройки, за да прецените силата на вашата ръка.
• 10♠, 10 и A♣ носят общо 11 бройки – това са три карти от различни бои като най-силната е асо спатия, за това вие имате 11 бройки;
• J♠, Q и 10♣ носят общо 10 бройки – в този случай картите пак са от различна боя, но равни по стойност и за това броя е 10;
• 8♣, K и 9 носят общо 10 бройки – отново картите са от различни бои, но има една силна карта поп и тя ви носи 10 бройки;
Целта на играта е да се съберат силните карти и общият им сбор да е по-голям от този на другите играчи.
• K, 9 и Q♣ носят общо 19 бройки – сборът от картите с еднаква боя поп и девятка ви носи 19 бройки, с дамата не може да се направи комбинация, защото е от друг цвят;
• А♠, А и 10♣ носят общо 22 бройки – асата се комбининрат сами със себе си, независимо от цвета на картите и в случай ви носат 22 бройки. В останалите случаи, когато са от една и съща боя, например асо и поп пика, ви носят 21 борйки;
• 8♠, А и 7♣ носят общо 22 бройки – в този случай чечака в ролята на жокер се комбинира с най-силната карта, асото, и ви носи 22 бройки. Осмицата остава настрана, защото не е от боята на силната карта;
• 10, 9 и J носят общо 29 бройки – тъй като картите са от една боя събираме тяхната цифрова стойност, за да получим 29 бройки;
• Q♣, Q и Q носят общо 30 бройки – тази комбинация показва, че при еднаквите карти сборът им носи 30 бройки
• 7♣, K и K носят общо 31 бройки;
• 7♣, А и K носят общо 32 бройки
• 7♣, 7 и 7 носят общо 32 и половина бройки – идеята на чечака е емоциална. Той се използва във всяка игра и е най-силната карта. Три седмици правят 32 бройки. Това са отделните седмици без чечака и когато той е там стават 32 и половина бройки.
• A♣, A и A носят общо 33 бройки – това вече е лично щастие, най-силната ръка, независимо дали е с чечак или самостоятелно.
Начало на играта

І етап
Първото раздаване на картите за игра се определя по случаен принцип от компютъра.
Раздаващият играч се отбелязва с бутон, а следващият играч по посока на часовниковата стрелка получава първи карта и играе първи.
В края на всяка ръка бутонът се мести по посока на часовниковата стрелка и отива при играча, който е спечелил раздаването.
ІІ етап
Сварката е игра, в която има общ „пот”, който се състои от залозите на играчите и се печели от играча с най-добрата ръка, или от онзи, който заложи, и никой не му плати.
Всяка игра на сварка започва със залог или вход, който се дава автоматично от всички играчи.
Входът е фиксиран, в зависимост от стойността на масата, на която е играча.

Видове залагания
Има три вида залагания – обикновено, така наречен вход, тъмно и светло.
Залагането започва от играча след бутона, който е на ход и определя какъв ще бъде залога.
На тъмно - залагане без да се видят картите.
• преди да си види картите, първият играч вляво от раздаващия има право да заложи определена сума на тъмно;
• всеки следващ вляво от него има право да притъмнява, което значи двойно или тройно или четворно залагане на всеки следващ играч;

• ако някой от играчите вляво от залагащия на тъмно не удвои залога, следващият след него няма право да залага на тъмно и така играта продължава;
• залагането на тъмно не е задължително.
Врътката - играта

След раздаването на картите играчите поглеждат своите карти и правят залози по реда на получаване на картите.
Ако има заложена сума на тъмно, първият по ред залагащ е длъжен да заложи двойно или по-голяма сума от заложената на тъмно, а всеки следващ играч, ако иска да продължи, трябва да плати залога на предишния играч или да се откаже.
Ако заложилият на тъмно играч иска да участва в играта и да види картите на другите, които са платили и/или повишили неговия залог, заложилият на тъмно трябва да доплати разликата до пълния размер на залога на играещите или да го повиши.
Ако има заложена сума на тъмно и никой не заложи двойно, играта печели този, който последен е заложил на тъмно.
Ако последният играч плати залога на предишния, играта се затваря и се гледат картите. Няма право да се вдига вече залога и се отварят картие.
Ако последният играч избяга, т.е. не плаща залога, първият може да го вдигне и така докато не му бъде платен.
Залагането не е задължително, но играчът, който откаже да залага, губи.
Раздаващият картите залага последен.
Ако всички останали играчи откажат да залагат, пода остава за раздаващия картите.

Кой печели ?

Играчът с най-много точки печели всички заложени пари и раздава картите за следващата игра.
Залагане на светло
Това е залагане, при което един или повече играчи са останали с малко пари и не могат да влезат да играят на масата. Тогава те казват, че залагат на светло. Раздаващият картите обръща техните карти и незавиисмо по реда не може да се залага на тъмно. Входът е само минималния на масата и никой няма право да залага, ако има по-малък брой от ръката на играещия на светло. Ако имат по-голям брой имат право да си залагат, колкото си искат. В противен случай, ако нямат по-силна карта от играча на светло, той пребира залога. Няма ограничение в залагането на светло.


Сварка

Ако двама или повече играчи имат равен брой точки в една игра, настъпва сварка. Залогът, който е направен до този момент остава на масата, за да може да се определи входа на другите играчи. Играчите, които са направили сварка остават в играта и те не плащат допълнителен вход. След което се прави ново раздаване, за да има победител.
Всеки останал играч на масата има право да се включи в сварката, след като заплати определен вход.
Когато сварката е направена от двама души сумата на пода се разделя на две, когато е от трима – се разделя на три, когато от четирима – на четири. Това е входната такса за всеки един участник на масата, който не е направил сварка.
Останалите правила за залагания в сварката са същите като при обикновените залагания.